Εργαστήριο Contact Improvisation

Εργαστήριο Contact Improvisation

Μεσαίο επίπεδο, ερασιτέχνες με κάποια εμπειρία στην κίνηση
 
To Contact Improvisation είναι μια μορφή χορού και αυτοσχεδιασμού που προέρχεται από τη δημιουργική σύνθεση στοιχείων του σύγχρονου χορού με τις πολεμικές τέχνες, όπως το Aikido και το Kung Fu. Ο χορός βασίζεται στην κίνηση δύο ανθρώπων οι οποίοι χορεύουν «σφαιρικά» στο χώρο και ακολουθούν τη ροή που δημιουργείται μεταξύ τους ενόσω βρίσκονται σε επαφή και στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Η διαρκής αλλαγή του σημείου επαφής οδηγεί τους χορευτές σε συνεχή σωματικό διάλογο, που βασίζεται στην καλλιέργεια της αίσθησης και της επαφής, τη διεύρυνση της αντίληψης σε κιναισθητικό επίπεδο, την ανταλλαγή και το παιχνίδι με το βάρος, την αλληλοϋποστήριξη και τη συνεχή επικοινωνία. Οι χορευτές παίζουν με τους νόμους της φυσικής, τη βαρύτητα και την ελαφρότητα, την κεντρομόλο και τη φυγόκεντρο, την αδράνεια και την ορμή, τη στάση και την ενεργητική ροή της πρόθεσης.
 
Στο μάθημα δουλεύουμε τις βασικές αρχές της τεχνικής του Contact Improvisation και δεξιότητες όπως το κύλισμα, την σπειροειδή κίνηση, την εξισορρόπηση των δυνάμεων, τη σύνδεση του κέντρου με την περιφέρεια, το γλίστρημα, την πτώση και την ανύψωση, τρόπους στήριξης, την αιώρηση και το πέταγμα.
 
Το μάθημα για προχωρημένους στο Contact Improvisation διερευνά την εξέλιξη του χορευτή πάνω στις δεξιότητες της τεχνικής αποκαλύπτοντας τις κρυφές δυνατότητες και ιδιαιτερότητές του. Στόχος μας είναι να εμπλουτίσει τις ποιότητες της κίνησής του, μεταμορφώνοντας συνήθειες, διευρύνοντας τα όριά του ως προς το χώρο και το χρόνο, ως προς την ταχύτητα και τις εναλλαγές στα επίπεδα, ως προς τις κινησιολογικές του επιλογές καθώς χορεύει in and out of contact. Στο δεύτερο μέρος εστιάζουμε στον αυτοσχεδιασμό, τη σύνθεση και την ερμηνεία, τη σχέση του με την ομάδα.
 
Για την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος είναι απαραίτητη η εμπειρία στο Contact Improvisation.