Σύγχρονος Χορός και Αυτοσχεδιασμός

Εργαστήριο Συνειδητής Κίνησης,
Σύγχρονος Χορός και Αυτοσχεδιασμός με την  εφαρμογή των τεχνικών somatics
 
Το μάθημα αυτό αφορά χορευτές, ηθοποιούς, performers και γενικά ανθρώπους που ασχολούνται δημιουργικά με την κίνηση σε ερασιτεχνικό επίπεδο. 
 
Το Εργαστήριο Συνειδητής Κίνησης & Αυτοσχεδιασμού αποτελεί κεντρικό μάθημα έρευνας της κίνησης και της έκφρασης στο Present Body όπου μελετάμε με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο, θέματα που αφορούν την ανάλυση και την ενσωμάτωση της κίνησης (somatics, release techniques), την τεχνική του Contact Improvisation και τον αυτοσχεδιασμό. Στο μάθημα-εργαστήριο χρησιμοποιούμε τον αυτοσχεδιασμό-τη σύνθεση στη στιγμή- ως εργαλείο τεχνικής εμβάθυνσης και ανάλυσης: τι συμβαίνει στο σώμα όταν συναντάει το πάτωμα, πώς οργανώνεται προκειμένου να μετακινηθεί στο χώρο; Με τη συστηματική πρακτική ασκείται η αντίληψη και αναπτύσσεται η δημιουργική σχέση του εαυτού με το εξωτερικό περιβάλλον. Αφυπνίζοντας τις αισθήσεις και τον εσωτερικό παρατηρητή, ο χορευτής καλλιεργεί την ικανότητα να αφουγκράζεται, να διαβάζει τις εσωτερικές διαδρομές της κίνησης στο σώμα του. Εξερευνώντας αρχικά στο ζέσταμα τη μικρή κίνηση με τη λιγότερη ένταση, αναγνωρίζει συνδέσεις σε κιναισθητικό επίπεδο, τη λειτουργία και τις αρχές της κίνησης, μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται τις δυνάμεις-όπως αυτή της βαρύτητας- που ασκούνται στο σώμα του, με λειτουργικό τρόπο. Εφαρμόζοντας τις κιναισθητικές πληροφορίες που αποκομίζει βιωματικά το σώμα του από την αρχή του μαθήματος, κάνει τη μετάβαση στην μεγαλύτερη και πιο σύνθετη κίνηση με ευκολία και ροή στο χώρο. Καθώς πειραματίζεται με τις διαφορετικές δυνατότητες στην ένταση και τη δυναμική, το χώρο και τον χρόνο, αποκαλύπτονται ποιότητες έκφρασης που αναδύονται στο χορό του με προσωπικό, πιο εκλεπτυσμένο τρόπο. 
 
Μαθαίνοντας μια δεδομένη κινητική φόρμα από τον δάσκαλο ή/και από άλλο συμμετέχοντα, έναν συνδυασμό που συνδέεται θεματικά με το ζέσταμα, που αφού μαθευτεί θα είναι ανοιχτός και αυτός με τη σειρά του σε διάφορες “αυτοσχεδιαστικές” εκδοχές, ο χορευτής καλλιεργεί την προσωπική έκφραση και ερμηνεία με παρουσία. Η κίνηση, ο χορός αποκτά γνώση και λειτουργικότητα που αποπνέει την αισθητική του ερμηνευτή με διαύγεια στην έκφραση της φόρμας, με φαντασία και ειλικρίνεια.