Συνειδητή Κίνηση, Χορός-Αυτοσχεδιασμός

Το Εργαστήριο Συνειδητής Κίνησης & Αυτοσχεδιασμού αποτελεί κεντρικό μάθημα έρευνας της κίνησης και της έκφρασης στο Present Body όπου μελετάμε με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο, θέματα που αφορούν την ανάλυση και την ενσωμάτωση της κίνησης (somatics, release techniques), τον αυτοσχεδιασμό και το σύγχρονο χορό. Στο μάθημα-εργαστήριο χρησιμοποιούμε τον αυτοσχεδιασμό-τη σύνθεση στη στιγμή- ως εργαλείο τεχνικής εμβάθυνσης και ανάλυσης: τι συμβαίνει στο σώμα όταν συναντάει το πάτωμα, πώς οργανώνεται προκειμένου να μετακινηθεί στο χώρο; Με τη συστηματική πρακτική ασκείται η αντίληψη και αναπτύσσεται η δημιουργική σχέση του εαυτού με το εξωτερικό περιβάλλον. Αφυπνίζοντας τις αισθήσεις και τον εσωτερικό παρατηρητή, ο χορευτής καλλιεργεί την ικανότητα να αφουγκράζεται, να διαβάζει τις εσωτερικές διαδρομές της κίνησης στο σώμα του. Εξερευνώντας αρχικά στο ζέσταμα τη μικρή κίνηση με τη λιγότερη ένταση, αναγνωρίζει συνδέσεις σε κιναισθητικό επίπεδο, τη λειτουργία και τις αρχές της κίνησης, μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται τις δυνάμεις-όπως αυτή της βαρύτητας- που ασκούνται στο σώμα του, θετικά. Εφαρμόζοντας τις κιναισθητικές πληροφορίες που αποκομίζει βιωματικά το σώμα του από την αρχή του μαθήματος, κάνει τη μετάβαση στην μεγαλύτερη και πιο σύνθετη κίνηση με ευκολία και ροή στο χώρο. Καθώς παίζει αυτοσχεδιαστικά με τις διαφορετικές δυνατότητες σε ένταση και δυναμική, το χώρο και το χρόνο, διευρύνει τη σωματική του αντίληψη και αποκαλύπτει τις ποιότητες έκφρασης που αναδύονται στο χορό του με προσωπικό, πιο εκλεπτυσμένο τρόπο. Ο μαθητής ακολουθεί και ενσωματώνει κινητικά μοτίβα από τον δάσκαλο ή/και άλλο συμμετέχοντα. Αφομοιώνει έτσι έναν συνδυασμό που σχετίζεται θεματικά με το ζέσταμα, και στη συνέχεια πειραματίζεται με αυτόν ακολουθώντας “αυτοσχεδιαστικές” εκδοχές. Ο χορευτής ανακαλύπτει και ενεργοποιεί το κρυφό δυναμικό του, χρησιμοποιεί και συνθέτει τα εργαλεία που αποκομίζει από την τεχνική, εκφράζεται και ερμηνεύει, αφήνοντας ελεύθερα το ένστικτο και το σωματικό του βίωμα όντας πραγματικά παρών. Η κίνηση, ο χορός αποκτά γνώση και λειτουργικότητα που αποπνέει την αισθητική του ερμηνευτή με διαύγεια στην έκφραση της φόρμας, με φαντασία και ειλικρίνεια. Το μάθημα αυτό αφορά χορευτές, ηθοποιούς, performers και γενικά ανθρώπους που ασχολούνται δημιουργικά με την κίνηση σε ερασιτεχνικό επίπεδο.