Στόχοι

Στόχος αυτών των μαθημάτων είναι:

  • Ο επαναπροσδιορισμός πληροφοριών στο μυοσκελετικό και το νευρικό σύστημα· η εξισορρόπηση ανάμεσα στη χαλάρωση και την ενδυνάμωση, ανάμεσα στη δράση και τη δεκτικότητα του ατόμου· η σύνδεση ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερή πλευρά· η κίνηση με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια.
  • Η εκμάθηση κινησιολογικών προτύπων που βασίζονται στην Εξελικτική κίνηση, στη γιόγκα και στον σύγχρονο χορό, καθώς ξεκινάμε από το πάτωμα και φτάνουμε μέχρι την αναπήδηση καλλιεργώντας τη σπειροειδή κίνηση, το κύλισμα, το γλίστρημα, την ορμή και την αδράνεια.
  • Η εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργητική και την παθητική κίνηση, όπου ο συμμετέχων βιώνει το κέντρο βάρους του παίζοντας με την ισορροπία και την έλλειψή της, την ανύψωση, την πτώση και την επαναφορά.
  • Η αναγνώριση τρόπων στήριξης στην κίνηση που επιτρέπουν στο άτομο να βελτιώσει καθημερινές κινήσεις, όπως το περπάτημα ή το κάθισμα, και να εκφράσει στη διάρκεια του χορού μεγάλο εύρος ποιοτήτων καθώς και τις ιδιαιτερότητές του.
  • Η επαφή με τον εαυτό μας και τους άλλους, η επικοινωνία με διευρυμένη την αντίληψη μέσα από την αίσθηση και την παρατήρηση, το άφημα, η καλλιέργεια της αποδοχής, της εμπιστοσύνης και της φαντασίας. Η αφύπνιση του παιδιού που υπάρχει μέσα μας: το παιχνίδι και η περιέργεια σε διαφορετικά σχήματα-προτάσεις για αυτοσχεδιασμό.
  • Η καλλιέργεια του ρυθμού και της μουσικότητας που υπάρχουν στο σώμα μας μέσα από τη μικρή ή τη μεγάλη κίνηση· η δημιουργική σχέση μας με το χώρο.

Μάθημα - Διάρκεια

Κάθε μάθημα είναι μοναδικό, δεν μπορεί να επαναληφθεί. Η σύνθεση των ασκήσεων και των θεμάτων που εξερευνούμε βασίζεται στο υλικό που φέρνουν οι συμμετέχοντες. Έτσι, χτίζεται εξελικτικά η πορεία του εργαστηρίου. Η δουλειά αναπτύσσεται μέσα από τη δυναμική της ομάδας, την πρωτοβουλία και την ευθύνη των ατόμων, καθώς και από το «μοίρασμα», που αποτελεί σημαντικό κομμάτι του μαθήματος: η λεκτική επικοινωνία φέρνει μεγαλύτερη αυτογνωσία και ολοκληρώνει την εμπειρία των συμμετεχόντων. Το μάθημα, που διαρκεί δύο ώρες και ένα τέταρτο, μας δίνει την ευκαιρία να συνδέσουμε το βίωμα και την αλλαγή που επέρχεται μέσα μας με την καθημερινή μας ζωή.

Ένα πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς είναι η καλλιέργεια της τεχνικής του Contact Improvisation, που βασίζεται στην κίνηση δύο ανθρώπων οι οποίοι χορεύουν «σφαιρικά» στο χώρο και ακολουθούν τη ροή που δημιουργείται μεταξύ τους ενόσω βρίσκονται σε επαφή και στηρίζουν ο ένας τον άλλο. Η διαρκής αλλαγή του σημείου της επαφής οδηγεί τους χορευτές σε συνεχή σωματικό διάλογο, καθώς παίζουν με τους νόμους της φυσικής, τη βαρύτητα και την ελαφρότητα, την κεντρομόλο και τη φυγόκεντρο, την αδράνεια και την ορμή, έχοντας τελικά την αίσθηση ότι κολυμπάνε ελεύθερα στο νερό ή στροβιλίζονται στον αέρα.